Tag Archives: Beste vogelliefhebber

Beste vogelliefhebber

Het is met genoegen dat ik deze waterslager artikelen website kan presenteren. Mijn zoon, René,  heeft de site gemaakt en werkt hem vanaf nu regelmatig bij. Ik lever de informatie. Deze informatie bestaat uit artikelen die in het landelijk vogelblad van de Algemene Nederlandse bond van Vogelhouders zijn verschenen.  De artikelen zijn door mij persoonlijk geschreven. Veel van mijn kennis heb ik opgedaan door mijn leermeester, dhr. G.  Frank. Geen onbekende in vogelland.

Al ruim 20 jaren houd ik mij bezig met het fokken van waterslagers. Het is een zangkanarie van formaat. Vele goede jaren heb ik er mee gefokt. In andere jaren zijn er ook veel teleurstellingen geweest. Mijn ervaring is dat de vogelsport vaak individueel wordt beleefd. En hier zit de angel. U wordt niet bij gestuurd als er manco’s ontstaan in de voeding of huisvesting, om eens twee punten te noemen. De vogelsport heeft nogal wat aandachtspunten waar op gelet dient te worden. Een reden ook dat ik in de artikelen met veel tips kom. Ik heb daar namelijk zelf fouten mee gemaakt. Leer van de fouten! Noteer een aantal gegevens onder het motto: meten is weten. Vergelijking met voorgaande jaren is dan mogelijk. Niet op basis van veronderstellingen, maar op basis van gegevens.

Graag lever ik op deze manier mijn bijdrage in de vogelliefhebberij door u een aantal artikelen over waterslagers mee te geven. Doe er uw winst mee! De artikelen zijn in de afgelopen jaren allen verschenen in het landelijk vogelblad van de ANBvV. Deze afkorting staat voor de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders. De reden van mijn bijdrage ligt in het feit dat ik veel liefhebbers af zie haken doordat ‘het’ niet wilde. Ze hebben niet de juiste basis of informatie om teleurstellingen te overbruggen. De vogels of andere liefhebbers kregen de schuld en de vogelsport werd vaarwel gezegd. Jammer, maar ook niet nodig. U heeft een aantal handvatten nodig om verder te gaan. Vandaar mijn bijdrage.

Beste vogelliefhebber

Mijn bijdrage heeft de volgende doelstellingen:

1.       De beginneling op weg helpen. Ik zoek middels de artikelen mee naar de oorzaken van de problemen. Waar zitten de  knelpunten als het fokken niet goed verloopt?

2.       Het 2e doel is het welzijn van de vogels het hele jaar door. Je denkt op een bepaald moment jongen op stok te krijgen en dan gaat het nóg mis. Voorkomen van uitval terwijl de jongen al groot zijn en in de volière vliegen is een wezenlijk onderdeel in onze liefhebberij.

Het is ongeveer 250 jaren geleden dat dhr. F. van Wickede in zijn boek ‘De kanari uitspanninge’ de doelgroep van de vogelliefhebbers omschreef. Uk komt dit in één van mijn artikelen vast wel tegen. Ik schaar mij achter één van de doelgroepen die hij als volgt omschreef: “het zijn liefhebbers die geen ander oogwit hebben dan alleen een klein aantal kanari vogels te houden, dat zij jaarlijks laten broeden, om zig daer mede enige uren van den dag te vermaeken na hun beroep verrichten hunne gezette tijden in nutter en ernstige bezigheden doorgebracht te hebben’.

In de afgelopen  250 jaren hebben de soorten zich uitgebreid. Kortom, ik sta voor een gezamenlijk beleving van de vogelsport in de breedste uitoefening om soorten in stand te houden dan wel te ontwikkelen. Laten wij elkaar daarin respecteren. Elkaar helpen, zo nodig. Ook ik heb hulp gehad van meer ervaren fokkers op momenten dat ‘het’ niet meer wilde. Zo werd mij op één van de dieptepunten in mijn hobby spontaan een aantal jonge waterslagers gegeven door collega clubleden. Hier is de waarde van het gezamenlijk beleven van de hobby gevoeld. Binnen de vogelsport hebben wij elkaar nodig.