Geschiedenis en Stamopbouw

De duivenhistorie gaat terug naar 1962 toen hij op de ambachtschool duiven kreeg van meester Ledderhof uit Den Haag. Deze vitesse- en midfond duiven voldeden uitstekend. Zoals bij zo veel jonge liefhebbers moesten de duiven op latere leeftijd wijken voor de sport. Aad koos voor judo. Dat hij daarin de nationale top behaalde o.a. Zuid-Hollands- en Nederlands kampioen, geeft aan dat hij de dingen graag goed doet. Na het judo tijdperk ging hij met zijn neef Henk v. Bergen-Henegouwen samen vliegen in de Bloemenstraat. Daar hebben ze goede jaren gekend, met droomuitslagen en vele kampioenschappen. Toen Henk ging verhuizen kwam er een einde aan de combinatie. De duiven van toen al aangeschafte duiven       van Jeu Vervuurt uit Horst gingen met Henk mee en Aad kreeg jongen uit deze duiven. Deze jongen waren de eerste duiven die in de Voorstraat nummer 10 de hokken bevolkten. Dat zelfde jaar werd bij Leo van Rijn uit Schipluiden 10 eieren gehaald van z’n Jan Ernest duiven o.a. uit het “Kapstokje”. Dit bleek later pas een goede zet te zijn. In het begin waren de resultaten heel mager maar enkele jaren later ging het aanzienlijk beter. Wie kent niet de “St.Vincent” of de “Pau duivin” deze twee duivinnen wonnen vele malen in het inkorfcentrum (toen nog in Poeldijk) “de geeltjes poel”, alléén de eerst-getekende duif kan deze winnen.

Geschiedenis en Stamopbouw

In de huidige stambomen vinden we naast het soort van wijlen Jeu Vervuurt en duiven van Jan Ernest ook het bloed terug van de de 1e nat. Barcelona (“Sterke Barcelona”) van Piet v.d. Slik, het soort van Thomas Peeters uit As uit de lijn van “Diego Armando”, de lijn van de Pau Duivin van de Gebr. Kuipers uit Neer en nazaten van het “Oud Doffertje 1” van Albert Simmons. Ook is het complete kweekhok van Van Gullik uit Zijdenwind (Noord-Holland) de stam komen versterken. Deze duiven zijn door van Gullik voor kapitalen aangeschaft en zijn van zeer goede komaf. Als laatste werden er in het verleden duiven aangeschaft bij Jac. van der Wegen. Met bovenstaande duiven werd gespeeld en gekruist. Dit resulteerde in een stam duiven die in staat is te toppen op de zware fondvluchten. Voor Aad zijn duiven geldt hoe zwaarder het weer hoe beter ze komen.

Je zou kunnen zeggen de toekomst in Poeldijk zit wel goed, maar in de loop der jaren is de huidige stam duiven redelijk ingeteeld. Daardoor werd er uitgekeken naar duiven die een versterking voor het hok kunnen zijn. Kort geleden is er aangeklopt bij Jan Theelen uit Buggenum. Aad was opgevallen dat in veel nationale overwinnaars of topduiven het Theelenbloed stroomt. Dit zette hem aan het denken en vanuit het oogpunt: je moet altijd zoeken naar beter, zijn er uit Buggenum 8 duiven verhuist naar Poeldijk.

De Mauritiaanse torenvalk

De Mauritiaanse torenvalk

De Mauritiaanse torenvalk is een kleine valk met zwarte strepen op het hoofd en een witte onderbuik met zwarte stippen. Deze soort komt voor op de Mauritiaanse eilanden die net ten oosten van Madagascar liggen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd deze soort een van de zeldzaamste vogels ter wereld omdat ze door een samenloop van omstandigheden bijna helemaal uitgeroeid werd.

hound&hawk

Behoud van de soort
Ten tijde van de ontdekkingsreizen introduceerden de Portugezen diersoorten zoals ratten op het eiland. Die aten de eieren van de torenvalken op. Het aantal torenvalken ging er dramatisch op achteruit in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Niet alleen ratten, maar ook verschillende apensoorten deden zich tegoed aan de eieren van de torenvalk. Daar kwam dan ook nog eens het kappen van bomen bij en boeren die dachten dat de torenvalken hun kippen opaten maakten op hun beurt jacht op de vogels. Zo ging het aantal Mauritiaanse torenvalken met rasse schreden achteruit.

Jagen en valkerij
Ironisch genoeg maken boeren en valkeniers nu gebruik van de torenvalken om op muizen en andere klein ongedierte te jagen. De torenvalken hebben lange staarten en dat is toch wel een beetje ongewoon wanneer je de torenvalk vergelijkt met andere soorten binnen de valkenfamilie. De lange staart is een grote hulp wanneer ze op muizen jagen die trouwens hun favoriete prooidieren zijn. De staart hebben ze gewoon nodig om af te kunnen remmen en zo terug voet aan de grond te krijgen na een aanval. Verder beschikken ze ook over relatief kortere maar sterkere tenen om prooien zoals zoogdieren te kunnen grijpen. Hun poten zijn proportioneel dikker en sterker dan die van andere valkensoorten. Zo kunnen ze de schokken absorberen van de impact die intensief jagen op hun lichaam heeft.

picroofvogelslimburg

Torenvalken zoals de Mauritiaanse torenvalk behoren tot de weini roofvogels ge die actief in de lucht kunnen blijven hangen. Andere roofvogels kunnen met succes op een luchtstroom blijven hangen, maar enkel de torenvalken kunnen zelf op eigen kracht in de lucht blijven hangen.
Je kunt nog meer te weten komen over de jacht met behulp van de valkerij in een van onze andere artikelen.

Beste vogelliefhebber

Het is met genoegen dat ik deze waterslager artikelen website kan presenteren. Mijn zoon, René,  heeft de site gemaakt en werkt hem vanaf nu regelmatig bij. Ik lever de informatie. Deze informatie bestaat uit artikelen die in het landelijk vogelblad van de Algemene Nederlandse bond van Vogelhouders zijn verschenen.  De artikelen zijn door mij persoonlijk geschreven. Veel van mijn kennis heb ik opgedaan door mijn leermeester, dhr. G.  Frank. Geen onbekende in vogelland.

Al ruim 20 jaren houd ik mij bezig met het fokken van waterslagers. Het is een zangkanarie van formaat. Vele goede jaren heb ik er mee gefokt. In andere jaren zijn er ook veel teleurstellingen geweest. Mijn ervaring is dat de vogelsport vaak individueel wordt beleefd. En hier zit de angel. U wordt niet bij gestuurd als er manco’s ontstaan in de voeding of huisvesting, om eens twee punten te noemen. De vogelsport heeft nogal wat aandachtspunten waar op gelet dient te worden. Een reden ook dat ik in de artikelen met veel tips kom. Ik heb daar namelijk zelf fouten mee gemaakt. Leer van de fouten! Noteer een aantal gegevens onder het motto: meten is weten. Vergelijking met voorgaande jaren is dan mogelijk. Niet op basis van veronderstellingen, maar op basis van gegevens.

Graag lever ik op deze manier mijn bijdrage in de vogelliefhebberij door u een aantal artikelen over waterslagers mee te geven. Doe er uw winst mee! De artikelen zijn in de afgelopen jaren allen verschenen in het landelijk vogelblad van de ANBvV. Deze afkorting staat voor de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders. De reden van mijn bijdrage ligt in het feit dat ik veel liefhebbers af zie haken doordat ‘het’ niet wilde. Ze hebben niet de juiste basis of informatie om teleurstellingen te overbruggen. De vogels of andere liefhebbers kregen de schuld en de vogelsport werd vaarwel gezegd. Jammer, maar ook niet nodig. U heeft een aantal handvatten nodig om verder te gaan. Vandaar mijn bijdrage.

Beste vogelliefhebber

Mijn bijdrage heeft de volgende doelstellingen:

1.       De beginneling op weg helpen. Ik zoek middels de artikelen mee naar de oorzaken van de problemen. Waar zitten de  knelpunten als het fokken niet goed verloopt?

2.       Het 2e doel is het welzijn van de vogels het hele jaar door. Je denkt op een bepaald moment jongen op stok te krijgen en dan gaat het nóg mis. Voorkomen van uitval terwijl de jongen al groot zijn en in de volière vliegen is een wezenlijk onderdeel in onze liefhebberij.

Het is ongeveer 250 jaren geleden dat dhr. F. van Wickede in zijn boek ‘De kanari uitspanninge’ de doelgroep van de vogelliefhebbers omschreef. Uk komt dit in één van mijn artikelen vast wel tegen. Ik schaar mij achter één van de doelgroepen die hij als volgt omschreef: “het zijn liefhebbers die geen ander oogwit hebben dan alleen een klein aantal kanari vogels te houden, dat zij jaarlijks laten broeden, om zig daer mede enige uren van den dag te vermaeken na hun beroep verrichten hunne gezette tijden in nutter en ernstige bezigheden doorgebracht te hebben’.

In de afgelopen  250 jaren hebben de soorten zich uitgebreid. Kortom, ik sta voor een gezamenlijk beleving van de vogelsport in de breedste uitoefening om soorten in stand te houden dan wel te ontwikkelen. Laten wij elkaar daarin respecteren. Elkaar helpen, zo nodig. Ook ik heb hulp gehad van meer ervaren fokkers op momenten dat ‘het’ niet meer wilde. Zo werd mij op één van de dieptepunten in mijn hobby spontaan een aantal jonge waterslagers gegeven door collega clubleden. Hier is de waarde van het gezamenlijk beleven van de hobby gevoeld. Binnen de vogelsport hebben wij elkaar nodig.

Nestspel is als handel, je moet het aanvoelen

In de “Glazenstad” (bekend als het Westland) wonen hardwerkende mensen. Het werk in en om de warme kassen is vaak zwaar. Aan de noordkant van het Westland ligt tussen Monster en Wateringen het kerkdorp Poeldijk. Dit dorpje vierde in 1998 z’n 800 jarig bestaan.

In deze omgeving wonen veel goede en hard spelende duivenliefhebbers. Velen daarvan houden van de echte, zware fond vluchten. Als je in het inkorfcentrum (Naaldwijk) bij vroege de meldingen hoort, betekent dat vaak een nationale topnotering.

Nestspel

Een van die fondspelers die al jaren bij de top hoort  is Aad van Bergen-Henegouwen. Deze pure fondliefhebber houdt van de echte zware vluchten, zoals St.Vincent, Dax, Barcelona enz. Aad is een duivenvriend tot in de grond van zijn hart. Zijn gevleugelde vrienden zou hij niet graag missen. In verband met zijn drukke werkzaamheden, Aad zit in de kassenbouw, heeft hij weinig tijd voor zijn duiven daarom is de verzorging ook heel eenvoudig. Het nestspel is zijn grote passie, Aad zegt: “nestspel is als handel, je moet het aanvoelen. De toppen zijn hoog, maar als het niet wil, zijn de dalen diep”. Dat hij zijn “handel” verstaat is wel duidelijk